โปรโมชั่น
" เติมเงินผ่านบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! วันนี้ รับค่าใช้บริการเพิ่ม 10 นาที สำหรับท่านที่เติมเงิน 300 บาทขึ้นไป "

เติมสะดวกทุกรูปแบบ ทั้งแบบบัตร และแบบ สลิป


ราคา : 50, 100, 300 บาท
จำหน่ายที่ :

ราคา : 50, 100, 300, 500 และ 1,000 บาท
จำหน่ายที่ :
*ราคา 500 บาท หาซื้อได้ที่ เซเว่น-อีเลฟเว่น และเทสโก้โลตัส
*ราคา 1,000 บาท หาซื้อได้ที่ เซเว่น-อีเลฟเว่นเท่านั้นนะจ๊ะ

วิธีการเติมเงิน
1. เติมผ่านเว็บไซต์
2. เลือกเติมด้วยบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล!
3. ใส่รหัสบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล!
4. กดยืนยันการเติมเงิน

มีปัญหาทำอย่างไรดี
กรณีที่ไม่สามารถเติมเงินได้ กรุณาติดต่อ 02-615-1991 (Say Yes call center)
กรณีที่รหัสบัตรไม่ชัดเจน กรุณาติดต่อร้านที่จำหน่ายบัตร

รู้สักนิด
สามารถเติมสินค้าหรือบริการได้ 1 รายการ / ครั้ง ตามมูลค่าบัตร ไม่สามารถแบ่งยอดเงินในการเติมได้
ไม่สามารถยกเลิกรายการได้